عاملیـن فـروش

تعرفه سرویس اینترنت ویژه عاملین فروش

استان شهرستان نام نمایندگی / عامل فروش آدرس شماره تماس سرویس ها
  • قیمت ترافیک داخلی به‌صورت نیم‌بها (نصف تعرفه ترافیک اینترنت بین‌الملل) محاسبه می‌شود. منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است که نام آن‌ها در این لیست درج شده است.
  • قیمت ترافیک داخلی پیام‌رسان‌های داخلی شامل بله، بیسفون، گپ، آی گپ، لنزور و سروش”(پیام رسان های داخلی که در سایت فناوری اطلاعات ایران قابل مشاهده می باشد) به‌صورت یک‌سوم (یک‌سوم تعرفه ترافیک اینترنت بین‌الملل) محاسبه می‌گردد.
  • منظور از آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره (ترافیک دریافت و ارسال) است.
  • کلیه‌ی تعرفه‌های سرویس vdsl مطابق با مصوبه‌ی ۲۶۶ و کلیه‌ی تعرفه‌های سرویس وایرلس حجمی مطابق با مصوبه‌ی 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که در این حالت در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک‌دوم بین‌الملل محاسبه خواهد شد. این بدان معناست که اگر مشترک فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و به‌عنوان‌ مثال سرویس ۱۶Mbps را خریداری کرده باشد، ۸۰۰Gbps ترافیک، و اگر صرفاً از ترافیک بین‌الملل استفاده کند، سقف مصرف مشترک ۴۰۰Gbps خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی هم مطابق همین روش محاسبه خواهد گردید.
  • در تمامی سرویس‌ها FUP (آستانه مصرف منصفانه) یک جا به مشترک داده می‌شود و مدیریت مصرف بنا بر میل مشترک در این دوره است.
  • انتقال ترافیک بسته‌های حجم اضافه از یک ماه به ماه بعد امکان‌پذیر است.
تعرف سرویس vdsl
تعرفه سرویس Adsl
تعرفه سرویس وایرلس حجمی
سرویس های ftth