درخواست جبران خسارت (SLA) سرویس ADSL

درخواست SLA

رسپینا همواره تلاش نموده است که به منظور تامین رضایت مشترکین، سرویس خود را با بالاترین کیفیت ممکن ارائه دهد. در همین راستا و به منظور اطمینان مشترکین ADSL رسپینا از حفظ حقوق ایشان، ارایه خدمات مذکور مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) است. پارامترهای این موافقت‌نامه در جدول روبرو آمده است.

مشترک گرامی چنانچه فکر می‌کنید در سرویس‌دهی رسپینا به شما توافق‌نامه سطح خدمات اجرا نشده است، می‌توانید پس از ورود به پنل کاربری خود درخواست خسارت (SLA) را ثبت نموده و جهت پیگیری درخواست جبران خسارت اقدام فرمایید.

میزان تلفات بسته ها (Packet Loss Ratio) PLR:

به میانگین گم شدن و یا از دست رفتن بسته‌های IP در طول شبکه خدمت دهنده اطلاق می‌شود و به روش ارسال بسته های ICMP به اندازه ۱۰۰ بایت و به تعداد ۱۰۰۰ عدد از پورت دسترسی خدمت‌گیرنده تا نقطه نهایی داخل شبکه خدمت دهنده و بر اساس میانگین نمونه‌برداری‌های متوالی Ping Test در طول یک ساعت و یا بر اساس سایر روش‌های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد، محاسبه می‌شود.

تاخیر (Latency):

متوسط زمانی که طول می‌کشد تا یک بسته IP  در شبکه خدمت دهنده از پورت دسترسی خدمت گیرنده تا نقطه نهایی شبکه خدمت دهنده برسد.این پارامتر بر اساس میانگین نمونه برداری در دوره زمانی و یا بر اساس سایر روش‌های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد محاسبه می‌شود.

پهنای باند تضمین شده CIR (Committed information Rate):

به حداقل پهنای باند اختصاص یافته به خدمت گیرنده در دوره زمانی اطلاق می‌شود.

میانگین زمان بازیابی یا تعمیر MTTR ( Mean Time To Restore or Repair):

به میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت بر اساس توافق بین خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده اطلاق می شود.

لازم به توضیح است که بر اساس قوانین مصوب سازمان تنظیم مقررات موارد زیر شامل نقض SLA (جبران خسارت) نخواهد بود:

•    قطعی ناشی از قوه قاهره (فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی. در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نیست.
•    قطعی‌هایی که به واسطه خرابی تجهیزات خدمت‌‌گیرنده باشد.
•    قطعی‌هایی که در زمان Down Time باشد.
•    قطعی‌هایی که بنا به درخواست خدمت‌گیرنده باشد (مانند جابجایی، آزمایش شبکه داخلی و …).
•    قطعی‌هایی که ناشی از تخطی خدمت‌گیرنده از قوانین و مقررات و یا مفاد SLA باشد.
•    قطعی‌های ناشی از عدم پرداخت صورت حساب
•    قطعی‌های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع ذیصلاح که در این حالت زمان قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی‌شود.