کالوکیشن

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) چگونه باعث کاهش حجم کار در مرکز داده‌ (دیتاسنتر) می‌شود؟

هوش مصنوعی (Artificial intelligence) یا AI شبیه‌سازی فرایندهای هوش انسانی توسط ماشین‌ها، به ویژه سیستم‌های رایانه‌ای است. برنامه‌های خاص هوش مصنوعی شامل سیستم‌های خبره، پردازش زبان طبیعی (NLP)، تشخیص گفتار و بینایی ماشین است. فن آوری های هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفت است و می‌تواند حجم زیادی از داده‌ها را با سرعت بالایی پردازش کند و پیش بینی‌ها را...