فـرا هـمکـاری

فرم فرا همکاری

شرکت داده‌پردازی رسپینا در راستای توسعه همکاری فیمابین در نظر دارد به تعدادی از برج‌ها و ساختمان‌ها شرایط ویژه‌ای را در ازای امکان نصب دکل مهاری بر روی ساختمان محل استقرار آن مجموعه  اعطا نماید. لذا خواهشمند است در صورت تمایل، جهت آگاهی از شرایط طرح مذکور، همکاران ما را با تکمیل فرم ذیل مطلع سازید.