تعرفه سرویس اینترنت برج‌ها و مجتمع‌ها

تعرفه سرویس اینترنت ویژه برج‌ها و مجتمع‌ها

  • قیمت ترافیک داخلی به‌صورت نیم‌بها (نصف تعرفه ترافیک اینترنت بین‌الملل) محاسبه می‌شود. منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است که نام آن‌ها در این لیست درج شده است.
  • قیمت ترافیک داخلی پیام‌رسان‌های داخلی شامل بله، بیسفون، گپ، آی گپ، لنزور و سروش به‌صورت یک‌سوم (یک‌سوم تعرفه ترافیک اینترنت بین‌الملل) محاسبه می‌گردد.
  • منظور از آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره (ترافیک دریافت و ارسال) است.
  • کلیه‌ی تعرفه‌ها مطابق با مصوبه‌ی ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که در این حالت در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک‌دوم بین‌الملل محاسبه خواهد شد. این بدان معناست که اگر مشترک فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و به‌عنوان‌ مثال سرویس ۱۶Mbps را خریداری کرده باشد، ۸۰۰Gbps ترافیک، و اگر صرفاً از ترافیک بین‌الملل استفاده کند، سقف مصرف مشترک ۴۰۰Gbps خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی هم مطابق همین روش محاسبه خواهد گردید.
  • طرح تعرفه‌ای برنزی رسپینا با شماره سریال 527576-527594 توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تایید گردیده است.