رسپینا، حامی دوازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری