چرا اینترنت 5G نمی‌تواند یک راهکار دائمی برای اینترنت سازمانی باشد؟