لزوم سرویس پهنای باند اختصاصی (اینترنت سازمانی) برای بانک‌ها و موسسات مالی