پهنای باند اختصاصی رسپینا، راهکاری متمایز برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی