تلفن ثابت ابری، جایگزینی حرفه‌ای و ارزان برای دفتر کار مجازی