اتصال اینترنت Point to Point (نقطه به نقطه) چیست و چه مزایایی دارد؟