اهدای تندیس برند شایسته و مسئولیت‌پذیر به رسپینا در مراسم بزرگداشت روز ملی خلیج‌ فارس