تگ - اشتراک فضای دیتاسنتر

درباره دیتاسنتر چه می‌دانید؟

در اغلب سازمان‌ها و شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی کلمه دیتاسنتر را می‌بینیم و ممکن است ندانیم مفهوم آن جدا از معنی لغوی دقیقا چیست. به تعریف ساده، پایگاه داده مجموعه‌ای از کامپیوترها و دیگر اجزای متصل به آن‌هاست که در فضایی نگهداری می‌شوند. این سیستم‌ها ممکن است مخابراتی یا عملیاتی باشند. دیتا‌سنتر وظیفه پشتیبانی سرویس‌های اینترنت، اینترانت و اکسترانت را بر...