تعرفه خدمات و بسته‌های TD-LTE

شماره سریال 524969 توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تایید گردیده است.

جشنواره TDLTE بهاره رسپینا
پکیج ها
حجم اضافی
تعرفه جدید TDLTE
لیست قیمت