اینترنت اختصاصی چه برتری‌هایی نسبت به اینترنت اشتراکی دارد؟