گزارش تصویری حضور نماینده رسپینا در هیأت همراه ریاست محترم جمهور